Εργοληπτικά

Ενημέρωση επί της Νομοθεσίας απο τον Νομικό Σύμβουλο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. κ. Γακίδη Αναστάσιο θα διαβάσετε εδώ.Εδώ θα βρείτε το έντυπο Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης & το έντυπο Οικονομικών Συμφερόντων.Οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων υποβάλλονται ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως (καθημερινά από 10:00 έως 20:30 και Σάββατο...

Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [ πατήστε για εμφάνιση]...

18η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη Προεδρείων Συνδέσμων - 1000η Συνεδρίαση ΔΣ της ΠΕΣΕΔΕ11 & 12 Δεκεμβρίου 2015, Domotel Xenia Βόλος...

ΕΑΑΔΗΣΥ: Σύμφωνη γνώμη 17/2015 για:«Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών του Ν.3316/2005 καθώς και των δημόσιων συμβάσεων εκτέλεσης έργων.»έως 30/04/2017Την Γνώμη ΕΑΑΔΗΣΥ 17/2015 θα βρείτε εδώ...

Εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Ξενίδη, Επίκουρου Καθηγητή του Τμηματός Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα: Η ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/Ε.Ε. Τι αλλάζει.Εισήγηση του κου. Σέργιου Λαμπρόπουλου, τ. Καθηγητή ΕΜΠ, με θέμα: Τι μπορεί να γίνει;.Εισήγηση του κου. Ιωάννη Γιάνναρου, Οικονομολόγος, με θέμα: Το φθηνό είναι ακριβό.Εισήγηση του...

Η διαδικτυακή πύλη του ΕΣΠΑ 2014-2020 δημιουργήθηκε με νέα σχεδίαση και οργάνωση του περιεχομένου, που προσαρμόστηκαν στις ανάγκες της νέας προγραμματικής περιόδου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου για την επικοινωνία και την πληροφόρηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων....

Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης για την ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις, θα βρείτε εδώ....