Δημόσια Έργα – Δημόσιες Συμβάσεις

Δείτε την Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 862Β/2024 και αναφέρεται στην τροποποίηση του Σχεδίου δράσης για την Εθνική Στρατηγική για τις Δημόσιες Συμβάσεις περιόδου 2021-2025  - Τροποποίηση της υπ’ αρ. 58305/ 25-05-2021 (Β’ 2182) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας, Δικαιοσύνης,...

Δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2023 η Ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου "Δημόσιες συμβάσεις στην Ε.Ε. Λιγότερος ανταγωνισμός στις συμβάσεις έργων, αγαθών και υπηρεσιών τη δεκαετία μέχρι το 2021".Δείτε την έκθεση εδώ....

Εκδόθηκε η Κατευθυντήρια Οδηγία 28/2023 με θέμα «Εμπιστευτικές πληροφορίες κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων». Μπορείτε να δείτε τη σχετική οδηγία της Αρχής  εδώ....

...