Μητρώα ΜΕΚ & ΜΕΕΠ

ΝΕΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 71/2019 (ΦΕΚ 112Α’-03/07/2019)

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, το Νέο Προεδρικό Διάταγμα 71/2019 με θέμα “Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε).”

Μπορείτε να διαβάσετε το Προεδρικό Διάταγμα, πατώντας εδώ. 


EΓΓΡΑΦΗ, ΚΑΤΑΤΑΞΗ & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΕΠ

Εγγραφή & Αναθεώρηση
Ατομικές Α1 – Α2
Ατομικές 1η – 2η
Εταιρίες Α1 – Α2
Εταιρίες 1η – 2η
Εγγραφή
Εταιρίες 3η Τάξη
Για αυτοτελή αναθεώρηση
Εταιρίες 3η – 7η
Για αναθεώρηση μέσω συγχώνευσης
Εταιρίες 3η – 7η
Έγγραφα Δ/νσης Δ15

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΜΕΕΠ

  • Τάξεις, Νομική Μορφή και Όρια Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
ΤΑΞΕΙΣΑΠΟΔΕΚΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗΑΝΩΤΕΡΟ ΟΡΙΟΑΝΩΤΕΡΟ ΟΡΙΟ  ΣΕ Κ/ΞΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣΑΝΩΤΕΡΟ ΟΡΙΟ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ
Α1ΟΛΕΣ90.000€142.500€270.000€
Α2ΟΛΕΣ300.000€412.500€900.000€
ΟΛΕΣ750.000€937.500€2.250.000€
ΟΛΕΣ1.500.000€2.062.500€4.500.000€
Α.Ε.3.750.000€4.687.500€11.250.000€
Α.Ε.7.500.000€11.125.000€22.500.000€
Α.Ε.22.000.000€27.500.000€66.000.000€
Α.Ε.44.000.000€60.000.000€132.000.000€
Α.Ε.ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ704.328.688€

ή ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Χ 4/3

Ισχύει για διαγωνισμούς μετά την 1η Ιουλίου 2003
Απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ Δ17α/08/35/ΦΝ 430/08-04-2003ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 3ης ΕΩΣ 7ης ΤΑΞΗΣ


ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 3ης ΕΩΣ 7ης ΤΑΞΗΣ


 

ΝΕΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 71/2019 (ΦΕΚ 112Α’-03/07/2019)

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, το Νέο Προεδρικό Διάταγμα 71/2019 με θέμα “Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε).”

Μπορείτε να διαβάσετε το Προεδρικό Διάταγμα, πατώντας εδώ. 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕΚ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ


ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ (ΜΕΚ)


ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ (ΜΕΚ)