Επιστημονικοί Συνεργάτες

Σωτήριος Μπρέγιαννος

Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.

Σ.Ν.ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΟΣ – Γ.Ν. ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΔΕ

Λεωφ. Μεσογείων 2-4 Αθήνα 115 27
Τηλ: 210 – 7473860, 7473870
Fax: 210 – 7473865

e – mail: info@bregiannos-lawfirm.com
www.bregiannos-lawfirm.com

Χρήστος Βέντζιος

Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Ευριπίδου 29
ΤΚ 95134
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ/ Φαξ: 2310451108
Κινητό: 6974494303
email: info@ventziosaccounting.com
ventziosx@gmail.com
www.ventziosaccounting.com

Κωνσταντίνος Σταματόγιαννης

Οικονομοτεχνικός Σύμβουλος
Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.
Οικονομικός Αναλυτής – Διπλ. Οικονομολόγος – Μηχ/γος

Α. Σουλιώτη 19, 54642 Θεσσαλονίκη
κιν. 694 4512130, τηλ. 2310 819864,
fax: 2310 242119
Ώρες επικοινωνίας: 12:00 – 21:00
E mail: stamat58@otenet.gr