Δράσεις
Ροή ειδήσεων – Νέα

Απόφαση αριθμ. 362532( ΦΕΚ τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ., 1096/28.11.2022) του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 125683/21.4.2022 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Σύσταση, Συγκρότηση και καθορισμός αρμοδιοτήτων α) του Τεχνικού Συμβουλίου Έργων και Μελετών εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και β) των δύο (2) Τμημάτων του Τεχνικού Συμβούλιου Κατασκευών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 349)

6 Δεκεμβρίου 2022 Υπουργικές αποφάσεις

Απόφαση αριθμ. 49598 ΕΞ 2022 (ΦΕΚ’ Β 6162/05.12.2022) Υπουργείου Επικρατείας: Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών στα πληροφοριακά συστήματα «Επιδότηση καυσίμων vouchers.gov.gr» και «Διαχείριση Επιδότησης Καυσίμων» της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ (ΚτΠ ΑΕ), για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

6 Δεκεμβρίου 2022 Υπουργικές αποφάσεις

Απόφαση αριθμ. Γ Δ Σ Υ/382340 (ΦΕΚ’Β 6178/05.12.2022) Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών: Συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης κατά το άρθρο 65 του ν. 4663/2020 (Α’ 30). (Έργο: Σύμβαση Παραχώρησης «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Έργου Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα» που κυρώθηκε με τον ν. 3621/2007 (Α’ 279), τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρτο του ν. 4219/2013 (Α’ 269) και το άρθρο 64 του ν. 4850/2021)

6 Δεκεμβρίου 2022 Υπουργικές αποφάσεις

Απόφαση αριθμ. 5407 (ΦΕΚ’Β 6180/05.12.2022) Υπουργών Οικονομικών – Επικρατείας : Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3345/2.6.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας «Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη Δράση “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων”» (Β’ 2798)

6 Δεκεμβρίου 2022 Uncategorized

Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας – Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις» Παρατείνεται έως 31.3.2023 η ισχύς της διάταξης περί της υποχρέωσης επίδειξης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης από τους εργαζόμενους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Απόφαση αριθμ. 362532( ΦΕΚ τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ., 1096/28.11.2022) του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 125683/21.4.2022 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Σύσταση, Συγκρότηση και καθορισμός αρμοδιοτήτων α) του Τεχνικού Συμβουλίου Έργων και Μελετών εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και β) των δύο (2) Τμημάτων του Τεχνικού Συμβούλιου Κατασκευών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 349)

30 Μαρτίου 2021 Νομικά Νέα

Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας: Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα

18 Νοεμβρίου 2022 Φορολογικά

Απόφαση Α. 1162 / 16-11-2022 Διοικητή ΑΑΔΕ: Ψηφιακή υποβολή δήλωσης φόρου δωρεάς/γονικής παροχής κινητών και χρημάτων χωρίς συμβόλαιο, καθορισμός των δικαιολογητικών των δηλώσεων φόρου δωρεάς/γονικής παροχής κινητών και χρημάτων -“Δήλωση φόρου δωρεάς/γονικής παροχής κινητών και χρημάτων χωρίς συμβόλαιο μέσω της εφαρμογής myPROPERTY”

Χρήσιμα & Χρηστικά
Κανάλι You Tube