ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ Νο 137: ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΟΣΜΟ