Αρχείο Νομοθεσίας

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 183Α/2023 ο Ν. 5062/2023  ο νόμος για το νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων φορέων του Δημοσίου Τομέα και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους. Μπορείτε να διαβάσετε τον Νόμο ΕΔΩ...

Με το άρθρο 25 Ν. 5049/2023, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 152Α/2023, ορίζονται οι διαδικασίες κατεπείγουσας εκτέλεσης έργων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.Για να διαβάσετε  Άρθρα άμεσου ενδιαφέροντος: 25, 26 και 27 - ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ...

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, η με αρ. πρωτ. 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/17-8-23) απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών με θέμα: «Έγκριση ογδόντα (80) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες.», που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 8, του άρθρου 54...

...

...

...

...

...

...