Υπουργικές αποφάσεις

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η Διαπιστωτική Πράξη με θέμα: «Θέση σε λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματοςτου Ηλεκτρονικού Μητρώου Συντελεστών Παραγωγής Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων, Μελετών, Τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΟΠΣ ΜΗ.Τ.Ε.) στη Γενική Γραμματεία Υποδομών». Η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Συντελεστών...

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, η με αρ. πρωτ. 70969/7-3-2024 (Β’ 1890) απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών με θέμα: «Έγκριση της πρώτης αναθεώρησης εβδομήντα εννέα (79) και της δεύτερης αναθεώρησης δεκαοκτώ (18) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες»,...

Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Δημοσιεύτηκε το άρθρο 114 Ν. 5079/2023, στο ΦΕΚ 215 Α/2023 αναφέρεται η παράταση των βεβαιώσεων εγγραφής στο ΜΕΕΠ μέχρι την 31.12.2024.Στο άρθρο 114 αναφέρεται: «2. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στην υπηρεσία τήρησης των μητρώων από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2024 για...

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 183Α/2023 ο Ν. 5062/2023  ο νόμος για το νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων φορέων του Δημοσίου Τομέα και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους. Μπορείτε να διαβάσετε τον Νόμο ΕΔΩ...

Με το άρθρο 25 Ν. 5049/2023, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 152Α/2023, ορίζονται οι διαδικασίες κατεπείγουσας εκτέλεσης έργων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.Για να διαβάσετε  Άρθρα άμεσου ενδιαφέροντος: 25, 26 και 27 - ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ...

...