Επιστολές

Καταγγελία ΠΕΣΕΔΕ για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένη Αντιπλημμυρική Προστασία Γουβών, Αρτεμισίου, Πευκιού, Ασμηνίου Α΄Φάση», με πρόσκληση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση - Δημιουργία συνθηκών αθέμιτου ανταγωνισμού για τις εργοληπτικες και μελετητικές επιχειρήσεις.Η επιστολή - καταγγελία:...

Επιστολή της ΠΕΣΕΔΕ προς τους αρμόδιους φορείς με θέμα: «Εξωθεσμικοί όροι στις διακηρύξεις έργων του ΤΑΙΠΕΔ» - Η ΠΕΣΕΔΕ ζητάει την άμεση απόσυρση των διακηρύξεων...

Επιστολή της ΠΕΣΕΔΕ προς τους αρμόδιους φορείς με θέμα: «Απαράδεκτη χρήση πρόσθετων κριτηρίων επιλογής για την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων στη διακήρυξη του έργου: «ΣΒΑΚ:Κατασκευή υποδομών και διανοίξεις οδών στην περιοχή Περιγιαλίου». Η ΠΕΣΕΔΕ ζητάει την ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ της διακήρυξης»....