Τιμές Μονάδος Εργασιών

ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

2012
1ο ΤΡΙΜ
2ο ΤΡΙΜ*
3ο ΤΡΙΜ*
4ο ΤΡΙΜ
Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων Αναδασώσεων
(ΑΤΑΕ)
Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων Οδοποιίας
(ΑΤΕΟ – νέο)
Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων Πρασίνου
(ΑΤΕΠ)
Αναλυτικά Τιμολόγια Ηλ/Μηχανολογικών Έργων
(ΑΤΗΕ)
Αναλυτικά Τιμολόγια Λιμενικών Έργων
(ΑΤΛΕ)
Αναλυτικά Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων
(ΑΤΟΕ)
Αναλυτικά Τιμολόγια Υδραυλικών Έργων
(ΑΤΥΕ)
Ολόκληρος ο φάκελος των Αναλυτικών Τιμολόγιων Έργων
*Όπως αυτά ανακοινώθηκαν από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων

 

2011
1ο ΤΡΙΜ
2ο ΤΡΙΜ*
3ο ΤΡΙΜ
4ο ΤΡΙΜ
Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων Αναδασώσεων
(ΑΤΑΕ)
Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων Οδοποιίας
(ΑΤΕΟ – νέο)
Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων Πρασίνου
(ΑΤΕΠ)
Αναλυτικά Τιμολόγια Ηλ/Μηχανολογικών Έργων
(ΑΤΗΕ)
Αναλυτικά Τιμολόγια Λιμενικών Έργων
(ΑΤΛΕ)
Αναλυτικά Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων
(ΑΤΟΕ)
Αναλυτικά Τιμολόγια Υδραυλικών Έργων
(ΑΤΥΕ)
Ολόκληρος ο φάκελος των Αναλυτικών Τιμολόγιων Έργων
*Έχει αναρτηθεί ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ των Αναλυτικών τιμολογίων ΑΤΟΕ και ΑΤΑΕ ύστερα από Κοινή Ανακοίνωση των Πανελληνίων Εργοληπτικών Οργανώσεων με θέμα: «Συντελεστές Αναθεώρησης Β’ τριμήνου 2011 – Επισήμανση παραλείψεων – Ανάληψη σχετικής δράσης Εργοληπτικών Οργανώσεων.»

 

2010
1ο ΤΡΙΜ
2ο ΤΡΙΜ
3ο ΤΡΙΜ
4ο ΤΡΙΜ
Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων Αναδασώσεων
(ΑΤΑΕ)
Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων Οδοποιίας
(ΑΤΕΟ – νέο)
Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων Πρασίνου
(ΑΤΕΠ)
Αναλυτικά Τιμολόγια Ηλ/Μηχανολογικών Έργων
(ΑΤΗΕ)
Αναλυτικά Τιμολόγια Λιμενικών Έργων
(ΑΤΛΕ)
Αναλυτικά Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων
(ΑΤΟΕ)
Αναλυτικά Τιμολόγια Υδραυλικών Έργων
(ΑΤΥΕ)
Ολόκληρος ο φάκελος των Αναλυτικών Τιμολόγιων Έργων

 

2009
1ο ΤΡΙΜ
2ο ΤΡΙΜ
3ο ΤΡΙΜ
4ο ΤΡΙΜ
Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων Αναδασώσεων
(ΑΤΑΕ)
Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων Οδοποιίας
(ΑΤΕΟ – νέο)
Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων Πρασίνου
(ΑΤΕΠ)
Αναλυτικά Τιμολόγια Ηλ/Μηχανολογικών Έργων
(ΑΤΗΕ)
Αναλυτικά Τιμολόγια Λιμενικών Έργων
(ΑΤΛΕ)
Αναλυτικά Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων
(ΑΤΟΕ)
Αναλυτικά Τιμολόγια Υδραυλικών Έργων
(ΑΤΥΕ)
Ολόκληρος ο φάκελος των Αναλυτικών Τιμολόγιων Έργων

 

2008
1ο ΤΡΙΜ
2ο ΤΡΙΜ
3ο ΤΡΙΜ
4ο ΤΡΙΜ
Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων Αναδασώσεων
(ΑΤΑΕ)
Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων Οδοποιίας
(ΑΤΕΟ – νέο)
Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων Πρασίνου
(ΑΤΕΠ)
Αναλυτικά Τιμολόγια Ηλ/Μηχανολογικών Έργων
(ΑΤΗΕ)
Αναλυτικά Τιμολόγια Λιμενικών Έργων
(ΑΤΛΕ)
Αναλυτικά Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων
(ΑΤΟΕ)
Αναλυτικά Τιμολόγια Υδραυλικών Έργων
(ΑΤΥΕ)
Ολόκληρος ο φάκελος των Αναλυτικών Τιμολόγιων Έργων

 

2007
1ο ΤΡΙΜ
2ο ΤΡΙΜ
3ο ΤΡΙΜ
4ο ΤΡΙΜ
Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων Αναδασώσεων
(ΑΤΑΕ)
Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων Οδοποιίας
(ΑΤΕΟ – νέο)
Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων Πρασίνου
(ΑΤΕΠ)
Αναλυτικά Τιμολόγια Ηλ/Μηχανολογικών Έργων
(ΑΤΗΕ)
Αναλυτικά Τιμολόγια Λιμενικών Έργων
(ΑΤΛΕ)
Αναλυτικά Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων
(ΑΤΟΕ)
Αναλυτικά Τιμολόγια Υδραυλικών Έργων
(ΑΤΥΕ)
Ολόκληρος ο φάκελος των Αναλυτικών Τιμολόγιων Έργων

 

2006
1ο ΤΡΙΜ
2ο ΤΡΙΜ
3ο ΤΡΙΜ
4ο ΤΡΙΜ
Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων Αναδασώσεων
(ΑΤΑΕ)
Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων Οδοποιίας
(ΑΤΕΟ – νέο)
Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων Πρασίνου
(ΑΤΕΠ)
Αναλυτικά Τιμολόγια Ηλ/Μηχανολογικών Έργων
(ΑΤΗΕ)
Αναλυτικά Τιμολόγια Λιμενικών Έργων
(ΑΤΛΕ)
Αναλυτικά Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων
(ΑΤΟΕ)
Αναλυτικά Τιμολόγια Υδραυλικών Έργων
(ΑΤΥΕ)
Ολόκληρος ο φάκελος των Αναλυτικών Τιμολόγιων Έργων

 

2005
1ο ΤΡΙΜ
2ο ΤΡΙΜ
3ο ΤΡΙΜ
4ο ΤΡΙΜ
Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων Αναδασώσεων
(ΑΤΑΕ)
Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων Οδοποιίας
(ΑΤΕΟ – νέο)
Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων Πρασίνου
(ΑΤΕΠ)
Αναλυτικά Τιμολόγια Ηλ/Μηχανολογικών Έργων
(ΑΤΗΕ)
Αναλυτικά Τιμολόγια Λιμενικών Έργων
(ΑΤΛΕ)
Αναλυτικά Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων
(ΑΤΟΕ)
Αναλυτικά Τιμολόγια Υδραυλικών Έργων
(ΑΤΥΕ)
Ολόκληρος ο φάκελος των Αναλυτικών Τιμολόγιων Έργων