ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ Νο 136: ΟΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ