Εργοληπτικά

Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Η ΕΑΔΗΣΥ ενημερώνει σχετικά με δημοσιευθείσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, επί ζητημάτων σχετικών με τις δημόσιες συμβάσεις, ως ακολούθως: α) Παράταση υποχρέωσης δημοσίευσης προκηρύξεων (περιλήψεων διακηρύξεων) στον περιφερειακό και τον τοπικό Τύπο, β) Αναστολή ισχύος διατάξεων του π.δ. 71/2019 και παράταση ισχύος των πτυχίων Μ.Ε.ΕΠ.,...

Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...