Εργοληπτικά

Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Μπορείτε να διαβάσετε ΕΔΩ την απόφαση του Υπουργού  Υποδομών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ) εδώ. Η θητεία της Επιτροπής λήγει την 31.12.2023...