Εργοληπτικά

ΠΕΣΕΔΕ: Δύο Υπομνήματα με συνημμένο Πίνακα "ελάχιστων απαιτήσεων ανά Τάξη" για αναμόρφωση των Μητρώων ΜΗΕΕΔΕ (ΜΕΕΠ) κατέθεσε η ΠΕΣΕΔΕ προς την Ομάδα Εργασία του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών «για την επεξεργασία και σύνταξη Προσχεδίου Π.Δ, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 20 του άρθρου...

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥΔημοσιεύθηκε στην ΕτΚ στο τεύχος Β΄ 1992, η τροποποίηση της υπ'αριθ. 5143/11.12.2014 (ΦΕΚ Β' 3335/11.12.2014) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,10%»,...

Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [ πατήστε για εμφάνιση]...

Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [ πατήστε για εμφάνιση]...

Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [ πατήστε για εμφάνιση]...

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΑΣ ΥΑ ΓΙΑ ΕΣΗΔΗΣΔημοσιεύτηκε στην ΕτΚ στο τεύχος Β 1924 η νέα ΥΑ του ΕΣΗΔΗΣ κατ' εξουσιοδότηση των άρθρων 36 παρ. 5 και 258 παρ. 10 (για συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών).Δείτε το σχετικό ΦΕΚ εδώ....

Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [ πατήστε για εμφάνιση]...

Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [ πατήστε για εμφάνιση]...

Τα “Ηλεκτρονικά Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων έργων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.)”, όπως διαμορφώνονται με τον ν.4472/17...