Εργοληπτικά

Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Δείτε την Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 862Β/2024 και αναφέρεται στην τροποποίηση του Σχεδίου δράσης για την Εθνική Στρατηγική για τις Δημόσιες Συμβάσεις περιόδου 2021-2025  - Τροποποίηση της υπ’ αρ. 58305/ 25-05-2021 (Β’ 2182) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας, Δικαιοσύνης,...

Το Υπουργείο Ανάπτυξης δημοσίευσε Οδηγίες προς τις αναθέτουσες αρχές σχετικά με την εφαρμογή του Εκτελεστικού Κανονισμού της ΕΕ σχετικά με τα ηλεκτρονικά έντυπα δημοσίευσης προκηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων.Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...