Εργοληπτικά

Απαράδεκτη και αυθαίρετη τροποποίηση όρων επαγγελματικού δανεισμού, εκ μέρους των τραπεζών - Παρέμβαση της ΠΕΣΕΔΕΤην παρέμβαση της ΠΕΣΕΔΕ θα βρείτε εδώΔιαβίβαση της παρέμβασης από τον Υφυπουργό Οικονομικών κο Σκορδά στο 'Κυβερνητικό Συμβούλιο Ιδιωτικού Χρέους'Το διαβιβαστικό έγγραφο θα βρείτε εδώ...

Η Ομιλία του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων κ. Στράτου Σιμόπουλου στην ημερίδα με θέμα «Η εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ στα δημόσια και ιδιωτικά έργα: Εξελίξεις και προοπτικές», την Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014, στο ΤΕΕ/ΤΚΜ.Θα την βρείτε εδώ...

Την Ενημέρωση του Υπουργείου Ανάπτυξης για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) θα βρείτε εδώ...

Απόφαση Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ για παράταση των βεβαιώσεων ΜΕΕΠ για 90 ημέρες από τη λήξη της. (Τροποποίηση της παλαιάς Δ15/οικ/1056/20-01-2006 Υ.Α.).Την Υ.Α. ΥΠΟΜΕΔΙ θα βρείτε εδώ...

Την παρέμβαση της ΠΕΣΕΔΕ προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του Τεχνικού Συμβούλιου Δημοσίων Έργων (ΣΔΕ /Τμ. Κατασκευών/ ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.) για να τηρηθεί η νομιμότητα κατά την έγκριση δημοπράτησης έργων με το σύστημα 'Μελέτης - Κατασκευής' θα βρείτε εδώ...