Εργοληπτικά

Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Εκδόθηκε η Κατευθυντήρια Οδηγία 28/2023 με θέμα «Εμπιστευτικές πληροφορίες κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων». Μπορείτε να δείτε τη σχετική οδηγία της Αρχής  εδώ....