Εργοληπτικά

Επιστολή του Σ.Ε.Δ.Ε. Λάρισας προς την Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. με θέμα: 'Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την Ενοποίηση των Εργοληπτικών Οργανώσεων' - Προτάσεις–διορθώσεις στο σχέδιο καταστατικού ενιαίας πανελλήνιας οργάνωσης εργοληπτικών επιχειρήσεων δημοσίων έργων Η επιστολή του Σ.Ε.Δ.Ε. Λάρισας βρίσκεται εδώ. Το κείμενο με τις προτάσεις–διορθώσεις του Σ.Ε.Δ.Ε....

Η επιστολή του Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Δωδεκανήσου βρίσκεται εδώ....

Η επιστολή του Σ.Ε.Δ.Ε. Καβάλας βρίσκεται εδώ....