Εργοληπτικά

Η πρόσκληση του Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Ξανθης βρίσκεται εδώ. Η Γενική Συνέλευση αναβλήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας. Περιμένουμε περισσότερη ενημέρωση....

Η πρόσκληση του Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ. για τη Συνδιάσκεψη βρίσκεται εδώ. Η πρόσκληση του Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ. προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. βρίσκεται εδώ. Οι θέσεις και προτάσεις του Δ.Σ. του Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ. επί του προτεινόμενου 'σχεδίου καταστατικού ενοποιημένης...

Η επιστολή της Συντονιστικής Γραμματείας της Επιτροπής Ενοποίησης βρίσκεται εδώ....

Η επιστολή της Συντονιστικής Γραμματείας της Επιτροπής Ενοποίησης βρίσκεται εδώ. Η από 13-7-2009 επιστολή του Προέδρου της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. που αναρτήθηκε στο site με απόφαση του Δ.Σ. στις 18-7-2009 βρίσκεται εδώ. Η 911/18-7-2009 απόφαση του Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. βρίσκεται εδώ....

Η επιστολή του Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Ηρακλείου βρίσκεται εδώ....

Η επιστολή του Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Έβρου βρίσκεται εδώ. Η απάντηση των μελών του Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Έβρου στην παραπάνω επιστολή βρίσκεται εδώ. Η αρχική επιστολή των μελών του Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Έβρου προς το Σύνδεσμο βρίσκεται εδώ....

Το σχετικό κείμενο βρίσκεται εδώ Η επιστολή του Γενικού Γραμματέα του Σ.Ε.Δ.Ε. Χανίων βρίσκεται εδώ ...