Εργοληπτικά

Το σχετικό έγγραφο βρίσκεται εδώ.Η σχετική διαμαρτυρία της ΠΕΣΕΔΕ προς τον Γ.Γ. Εμπορίου κ. Στέφανο Κομνηνό βρίσκεται εδώ....

Η γνωμοδότηση στην από 15-10-2013 ένσταση των Πανελληνίων Εργοληπτικών Οργανώσεων Σ.Τ.Ε.Α.Τ. και Σ.Α.Τ.Ε. κατά του 149ου/25-9-2013 Πρακτικού της Ε.Δ.Τ.Δ.Ε. περί διαπιστώσεως μέσων βασικών τιμών κατασκευής δημοσίων έργων για τα ΒΆ και ΓΆ τρίμηνα του 2012 βρίσκεται εδώ....

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ....

Απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα κατά του ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ.Κρίνεται ότι ο ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ αποτελεί επαγγελματική οργάνωση του Ν. 1712/1987.Την 24063/2013 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης θα βρείτε εδώ...