Εργοληπτικά

Υπουργείο Εσωτερικών: Δελτίο Τύπου με θέμα "ΦιλόΔημος II: Εντάξεις Πράξεων ύψους 11,6 εκατ. ευρώ"Το Δελτίο Τύπου θα το διαβάσετε εδώ...

Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης: Δελτίο Τύπου με θέμα "Ένταξη έργων 17 εκατ. € για την αντιπλημμυρική προστασία στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στην Αττική"Το Δελτίο Τύπου θα το διαβάεσετε εδώ...

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: ΦιλόΔημος II-Εντάξεις Πράξεων ύψους 14,6 εκατ. ευρώΤο Δελτίο Τύπου θα το διαβάσετε εδώ...

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: ΦιλόΔημος: 105 εκατ. ευρώ για νέα έργα Ύδρευσης και Αποχέτευσης – Οι πρώτες εντάξεις έργων για την αποκατάσταση ΧΑΔΑ Το Δελτίο Τύπου θα το διαβάσετε εδώ...

Την Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: Εθνικό Σχέδιο για την αύξηση του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (άρθρο 9 της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ) έως 24 Σεπτεμβρίου 2018θα την διαβάσετε εδώΤο Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: Έναρξη δημόσιας διαβούλευσηςθα...

Το Κοινό Δελτίο Τύπου των ΤΕΕ - ΥΠΕΝ με θέμα:  Άνοιξε το νέο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης». Δηλώσεις Υπουργού ΠΕΝ Γιώργου Σταθάκη και Πρόεδρου ΤΕΕ Γιώργου Στασινούμπορείτε να το διαβάσετε εδώ...

Το Κοινό Δελτίο Τύπου των ΤΕΕ – ΥΠΕΝ με θέμα: Σε δοκιμαστική λειτουργία οι e-Άδειες. Ξεκίνησε το σύστημα ηλεκτρονικής έκδοσης οικοδομικών αδειών.θα το διαβάσετε εδώ...

Την Ανακοίνωση  του ΤΕΕ με θέμα:ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝθα την διαβάσετε εδώ...

Την ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα:Τεχνική Οδηγία δυνάμει της περίπτωσης ια της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011 με θέμα: Συμβάσεις καινοτομίαςθα την διαβάσετε εδώ....