Εργοληπτικά

Το τελικό κείμενο του Καταστατικού της Ενιαίας Εργοληπτικής Οργάνωσης βρίσκεται εδώ....

Η σχετική επιστολή της Επιτροπής Ενοποίησης βρίσκεται εδώ....

Η επιστολή του Σ.Ε.Δ.Ε. Λάρισας βρίσκεται εδώ....