Εργοληπτικά

Διευκρινιστική εγκύκλιος για τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Συντελεστών Παραγωγής Δημοσίων & Ιδιωτικών Έργων (ΜΗ.Τ.Ε)  - Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ Διευκρινίσεις σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος ΟΠΣ ΜΗ.Τ.Ε....

Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...