Εργοληπτικά

Την απάντηση της ΕΑΑΔΗΣΥ θα βρείτε εδώ.Την από 6/9/2016 διαμαρτυρία της ΠΕΣΕΔΕ για αδιαφανείς και διαβλητές διαδικασίες για την ανάθεση του έργου «Αναβάθμιση των Υποδομών της Δομής Ανοιχτής Φιλοξενίας Προσφύγων - Μεταναστών στο Στρδο «ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ» στο Κουτσόχερο Λάρισας», προϋπολογισμού 708.330,00 €, θα βρείτε εδώ....

Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [ πατήστε για εμφάνιση]...

Το  βοήθημα με την επιμέλεια του Τ. Γακίδη, Νομικού Συμβούλου της ΠΕΣΕΔΕ, που περιλαμβάνει τις διατάξεις για τις «ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ» του νέου ν4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)...

Την επιστολή με τις παρατηρήσεις της Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΣΕΔΕ) επί του προσχεδίου πρότυπης διακήρυξης δημόσιας σύμβασης έργου, το οποίο τέθηκε σε προδιαβούλευση από την Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ θα διαβάσετε εδώ....

Αναλυτικά τους συνδυασμούς που κατέρχονται στις εκλογές της 20ης Νοεμβρίου 2016 θα βρείτε εδώ.Επίσης μπορείτε να δείτε την πλήρη ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων, με όλα τα ονόματα των υποψηφίων ανά ψηφοδέλτιο και συνδυασμό, στην ειδική ιστοσελίδα του ΤΕΕ για τις εκλογές της 20ης Νοεμβρίου 2016: http://web.tee.gr/ekloges-tee-2016/...

Κατατέθηκε την 11/10/2016 το ψηφοδέλτιο "ΤΕΕ υπό κατασκευή - Μηχανικοί της Κατασκευής για το ΤΕΕ" με υποψηφίους για την "ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΕΕ", το κεντρικό όργανο του Τεχνικού Επιμελητηρίου.Ευχόμαστε η συνέχεια να είναι ελπιδοφόρα για όλους τους συναδέλφους της κατασκευής.Ο Κατασκευαστικός Κόσμος αξίζει μιας καλύτερης εκπροσώπησης στο...

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών θα βρείτε εδώ....

Την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016 θα πραγματοποιηθεί Ημερίδα με θέμα:«Ο νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ-2016), κύριος συντελεστής ποιότητας στα τεχνικά έργα»Δείτε το πρόγραμμα της Ημερίδας εδώ....

Την ομόφωνη απόφαση του ΔΣ της ΠΕΣΕΔΕ υπέρ της εξαίρεσης των κλάδων επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών από το ΕΤΕΑΕΠ και ένταξής τους ως αυτοτελών κλάδων στο νέο Ταμείο ΤΜΕΔΕ θα την διαβάσετε εδώ....