Εργοληπτικά

Την Επιστολή διαμαρτυρία του ΣΠΕΔΕ Ηρακλείου θα διαβάσετε εδώ....

Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [ πατήστε για εμφάνιση]...

ΝΟΜΟΣ 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) με την επιμέλεια του Τάσου Γακίδη, Νομικού Συμβούλου της ΠΕΣΕΔΕ.Το αρχείο μπορείτε να βρείτε εδώ....

Την επιστολή - διαμαρτυρία της ΠΕΣΕΔΕ για αδιαφανείς και διαβλητές διαδικασίες για την ανάθεση του έργου «Αναβάθμιση των Υποδομών της Δομής Ανοιχτής Φιλοξενίας Προσφύγων - Μεταναστών στο Στρδο «ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ» στο Κουτσόχερο Λάρισας», προϋπολογισμού 708.330,00 € θα βρείτε εδώ....

Αναρτήθηκε την 1η/8/2016 στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ Γιώργου Στασινού για την προκήρυξη εκλογών και την πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων για τις εκλογές του Επιμελητηρίου που θα διεξαχθούν την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2016.Την επίσημη προκήρυξη και τα έντυπα υποβολής υποψηφιοτήτων μπορείτε να...

Την σύντομη παρουσίαση του Σ.ΕΠ.Ι.Ε. & συμβολή στη μείωση των εργατικών ατυχημάτων θα βρείτε εδώ.Χρήσιμες οδηγίες από τον Σ.ΕΠ.Ι.Ε. για τις ελάχιστες απαιτήσεις της ορθής τοποθέτησης ικριωμάτων θα βρείτε εδώ....

To Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας & ο Αναπληρωτής Υπουργός θέτει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου: «Νόμος για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος»και το Παράρτημα αυτού και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου.Η...