Εργοληπτικά

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α'74/19-05-2017 το πολυνομοσχέδιο Ν. 4472/2017 Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [ πατήστε για...

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων Γενικής Γραμματείας Υποδομών, αποφάσισε ομόφωνα, κατά την έκτακτη συνεδρίασή του στις 15 Μαΐου 2017, να προκηρύξει απεργία – αποχή από κάθε διαδικασία ή ενέργεια, που συνδέεται με την λειτουργία των Επιτροπών της Διεύθυνσης Μητρώων τηςΓενικής Γραμματείας Υποδομών, από τη...

Οι επιστημονικοί και επαγγελματικοί φορείς κατεβαίνουν στους δρόμους και καλούν κάθε ελεύθερο επαγγελματία να υψώσει τη φωνή του ενάντια στα σχέδια της κυβέρνησης για τις νέες, καταστροφικές αυξήσεις στο ασφαλιστικό και τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο που ψηφίζεται αυτήν την εβδομάδα στη Βουλή. Σε...

Μεγάλες αλλαγές στα Δημόσια Έργα (Μητρώα - άρση περιορισμών κα) με το κατατεθέν σχέδιο νόμου:Άρθρο 47: η εφαρμογή του ΕΣΗΔΗΣ για τα έργα μετατίθεται για τις 15/6/2017 για την Κεντρική Κυβέρνηση και για 20/10/2017 για το σύνολο του Δημόσιου τομέα.Το άρθρο 47 όπως κατατέθηκε εδώ.Η...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣχετικά με την πρόσκληση της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2017(Άρθρο 118, παρ. 5 Ν.4412/2016)Όσοι από τους ενδιαφερόμενους υπέβαλλαν την αίτησή τους στο E-mail που αναγραφόταν στην πρόσκληση και δεν έχουν...

Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [ πατήστε για εμφάνιση]...

Δημοσιεύτηκε ο ν. 4468/2017 (Α΄61) «Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. "Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης" και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 11 του οποίου προβλέπεται τροποποίηση του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 4412/2016 (ανεξάρτητες επιχειρησιακές μονάδες) και ο ν.4469/2017 (Α' 62) «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις», στο...