Εργοληπτικά

Η επιστολή του Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Δωδεκανήσου βρίσκεται εδώ....

Η επιστολή του Σ.Ε.Δ.Ε. Καβάλας βρίσκεται εδώ....

Πρόσκληση του Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ. προς τον Πρόεδρο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. κ. Γρηγορόπουλο Γρηγόριο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. με θέμα: 'Πρόσκληση στην Έκτακτη Καταστατική Γενική Συνέλευση για καταστατικά ερωτήματα που προκύπτουν από τις προτάσεις για την διαδικασία και την μέθοδο για την...