Εργοληπτικά

Απαράδεκτη ενέργεια: παρά τις διαβεβαιώσεις ότι οι λογαριασμοί έργων του ΕΣΠΑ 2007-2013 θα πληρώνονται μέχρι και 31/12/2015, το σύστημα πληρωμών κλειδώθηκε το βράδυ της 30/12/2015, με συνέπεια σωρεία εγκεκριμμένων λογαριασμών να μείνουν απλήρωτοι.Η ΠΕΣΕΔΕ διαμαρτύρεται έντονα και ζητά να διευκρινισθεί άμεσα ο τρόπος και χρόνος...

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης οι κάτωθι Κανονισμοί :Α) υπ' αριθμ 2015/2342 της Επιτροπής (EE L 330/18) της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου2015 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καιτου Συμβουλίου όσον αφορά στα κατώτατα όρια εφαρμογής κατά τις...

Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [ πατήστε για εμφάνιση]...

Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [ πατήστε για εμφάνιση]...

Ενημέρωση επί της Νομοθεσίας απο τον Νομικό Σύμβουλο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. κ. Γακίδη Αναστάσιο θα διαβάσετε εδώ.Εδώ θα βρείτε το έντυπο Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης & το έντυπο Οικονομικών Συμφερόντων.Οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων υποβάλλονται ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως (καθημερινά από 10:00 έως 20:30 και Σάββατο...