Εργοληπτικά

Καλούνται οι συνάδελφοι εργολήπτες οι οποίοι έχουν εκκρεμότητες με το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ του ΥΠΕΚΑ ήτοι, με έργα που δεν κατόρθωσαν νΆ αποπερατώσουν έως την ληκτική προθεσμία (30 Νοεμβρίου 2012), με λογαριασμούς που δεν έχουν εξοφληθεί εμπρόθεσμοι ή εκπρόθεσμοι ή με συμβάσεις που δεν έχουν υπογραφεί...

Νέα Υπουργική Απόφαση ΥΠΟΜΕΔΙ για την 'ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥ' και για τις 'Βεβαιώσεις ανεκτελέστου υπολοίπου'.Την απόφαση Δ15/οικ/15658, (ΦΕΚ 2300/16-09-2013) θα βρείτε εδώ...

Έλεγχοι «Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας» (Σ.ΕΠ.Ε.) σε εργοτάξια Δημόσιων Έργων.Υποχρέωση Εργοληπτικών Επιχειρήσεων τήρησης «Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού».Σχολιασμός και οδηγίες του Δικηγόρου - Εργατολόγου & Νομικού Συμβούλου της ΠΕΣΕΔΕ, κου Κωνσταντίνου ΤσουμάνηΤην σχετική ΥΑ1801/89 και τις οδηγίες του Νομικού Συμβούλου της ΠΕΣΕΔΕ κου Κωνσταντίνου Τσουμάνη θα...

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ....

Την στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ σε σειρά «αναγκαίων παρεμβάσεων» για τα Δημόσια Έργα, ζητά με Υπόμνημά της, η ΠΕΣΕΔΕ, από τον Πρόεδρο της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, κο Αλέξη Τσίπρα, στο πλαίσιο των συναντήσεων του κου Τσίπρα με τους παραγωγικούς φορείς της Περιφέρειας στην 78η ΔΕΘ.Το ΥΠΟΜΝΗΜΑ...

Κατατέθηκε Σχέδιο Νόμου 'Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών - Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις' στο οποίο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για το ΜΕΕΠ.Σημαντικές είναι οι ρυθμίσεις για τα ίδια κεφάλαια και για τις τάξεις 1η και 2η.Το τμήμα του Σχεδίου Νόμου που αφορά στα Δημόσια...