Εργοληπτικά

Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [ πατήστε για εμφάνιση]...

Την πρόταση της ΠΕΣΕΔΕ για "Χρήση αντικειμενικών κριτηρίων για τον καθορισμό των ΑΧΠ", στο πλαίσιο των προτάσεων της Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΣΕΔΕ) επί του προσχεδίου Εγκυκλίου του ν. 4412/2016 με θέμα: «Εξειδίκευση των όρων χαρακτηρισμού μίας οικονομικής προσφοράς ως ασυνήθιστα χαμηλής και...