Εργοληπτικά

Την επιστολή - διαμαρτυρία της ΕΕΤΕΜ προς τον Αν. Υπουργό κο Χ. Σπίρτζη θα βρείτε εδώ.Στην συγκρότηση των ομάδων εργασίας για το θεσμικό πλαίσιο ανάθεσης - εκτέλεσης Δημόσιων έργων & μελετών και το θεσμικό πλαίσιο των αντίστοιχων μητρώων δεν συμμετέχουν εκπρόσωποι της ΕΕΤΕΜ, της ΠΕΣΕΔΕ...

Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [ πατήστε για εμφάνιση]...

Την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας - Υποδομών σχετικά με την πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων ΕΣΠΑ θα βρείτε εδώ....

Την Πρόσκληση στην 1η Συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας Μητρώων Κατασκευαστών - Μελετητών θα βρείτε εδώ....