Ροή ειδήσεων

ΕΑΑΔΗΣΥ: Τεχνική Οδηγία δυνάμει της περίπτωσης ια της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011 με θέμα: Συμβάσεις καινοτομίας

Την ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα:

Τεχνική Οδηγία δυνάμει της περίπτωσης ια της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011 με θέμα: 

Συμβάσεις καινοτομίας

θα την διαβάσετε εδώ.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ