ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ Tag

Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

O νόμος στα άρθρα 140 και 141 προβλέπεται η έναρξη εφαρμογής του ΠΔ 71/2019-Άρθρο 140 Θέματα Μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών - Τροποποίηση άρθρου 144 ν. 4764/2020 και άρθρων 39 και 65 π.δ. 71/2019-Άρθρο 141 Μεταβατικές...

Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...