Εργοληπτικά

To Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας  θέτει σε δημόσια διαβούλευση το αναθεωρημένο περιεχόμενο του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), μετά από επεξεργασία της σχετικής μελέτης από κοινού με το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το οποίο καθορίζει τη στρατηγική, τις πολιτικές και τους στόχους...

Περφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας:Σε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη κο Α. Τζιτζικώστα, προσκλήθηκαν την Παρασκευή 29/05/2015 τα Προεδρεία της ΠΕΣΕΔΕ και του ΣΠΕΔΕΘ&ΚΜ για το ζήτημα ανάθεσης σειράς έργων της ΠΚΜ "με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης".Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί με την συμμετοχή του Προέδρου του ΤΕΕ/Τμ. Κεντρικής...

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολούθησαν οι Συνάδελφοι της Δράμας την ημερίδα της ΠΕΣΕΔΕ με θέμα "ΕΣΗΔΗΣ - Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί"...

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ (2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ & 2014/23/ΕΕ) ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ20/05/2015   ΕΝΟΤΗΤΑ: 1. Ονοματολογίες, 2. Σήματα, 3. Εκθέσεις δοκιμών, Πιστοποιήσεις και λοιπά αποδεικτικά μέσα, 4. Διοικητική συνεργασία Κρατών ΜελώνΛήξη διαβούλευσης...

Την Δευτέρα 25 Μαϊου πραγματοποήθηκε στην Θεσσαλονίκη στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Ημερίδα με θέμα "ΕΣΗΔΗΣ - Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί", με διοργανωτές από κοινού ΤΕΕ/ΤΚΜ - ΠΕΣΕΔΕ - ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ.Το Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ θα βρείτε εδώ....

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ (2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ & 2014/23/ΕΕ) ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ20/05/2015   ΕΝΟΤΗΤΑ: 1. Σύγκρουση συμφερόντων 2. Λόγοι αποκλεισμού 3. Πάγιοι όροι  συμμετοχής ενώσεων οικονομικών φορέωνΛήξη διαβούλευσης 12/06/2015   -   Τα...

Διαβούλευση για την "Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διατάξεων της Οδηγίας 2007/66/ΕΚ για τις διαδικασίες προσφυγής στον τομέα της σύναψης δημοσίων συμβάσεων"Λήξη διαβούλευσης 20/07/2015Ο σύνδεσμος της διαβούλευσης εδώ   -   Τα έγγραφα και ερωτηματολόγιο της διαβούλευσης εδώ...