Εργοληπτικά

18η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη Προεδρείων Συνδέσμων - 1000η Συνεδρίαση ΔΣ της ΠΕΣΕΔΕ11 & 12 Δεκεμβρίου 2015, Domotel Xenia Βόλος...

ΕΑΑΔΗΣΥ: Σύμφωνη γνώμη 17/2015 για:«Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών του Ν.3316/2005 καθώς και των δημόσιων συμβάσεων εκτέλεσης έργων.»έως 30/04/2017Την Γνώμη ΕΑΑΔΗΣΥ 17/2015 θα βρείτε εδώ...

Εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Ξενίδη, Επίκουρου Καθηγητή του Τμηματός Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα: Η ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/Ε.Ε. Τι αλλάζει.Εισήγηση του κου. Σέργιου Λαμπρόπουλου, τ. Καθηγητή ΕΜΠ, με θέμα: Τι μπορεί να γίνει;.Εισήγηση του κου. Ιωάννη Γιάνναρου, Οικονομολόγος, με θέμα: Το φθηνό είναι ακριβό.Εισήγηση του...

Η διαδικτυακή πύλη του ΕΣΠΑ 2014-2020 δημιουργήθηκε με νέα σχεδίαση και οργάνωση του περιεχομένου, που προσαρμόστηκαν στις ανάγκες της νέας προγραμματικής περιόδου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου για την επικοινωνία και την πληροφόρηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων....

Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης για την ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις, θα βρείτε εδώ....

Την πρόσκληση στην Συνεδρίαση της "Ομάδας Εργασίας για τα Μητρώα" την 12η Οκτωβρίου 2015 θα βρείτε εδώ.     ...

Αρ. Πρωτ. 1142Αθήνα,  6 Οκτωβρίου 2015 Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα, η υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, για την διενέργεια διαγωνισμών Δημοσίων Έργων, προβλέπεται από 1 Δεκεμβρίου 2015.Για την διευκόλυνση των μελών μας, η ΠΕΣΕΔΕ προσφέρει υπηρεσίες σε ιδιαίτερα προνομιακές...