Εργοληπτικά

Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων: Ανακοίνωση του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με θέμα "Το έντυπο Ε12 θα υποβάλλεται χειρόγραφα από τους υπόχρεους εργοδότες στις αρμόδιες υπηρεσίες, μέχρι τον ηλεκτρονικό συγχρονισμό των συστημάτων ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και ΕΦΚΑ."Για να διαβάσετε την ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, πατήστε εδώ....

ΤΕΕ - Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου: Δελτίο Τύπου με θέμα "Παρέμβαση ΤΕΕ  Πελοποννήσου για τα προβλήματα εφαρμογής του Β' Κύκλου του Προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον ΙΙ"Διαβάστε το δελτίο τύπου, πατώντας εδώ....

Πρόσκληση για συμμετοχή στον κατάλογο Διαιτητών του ΤΕΕ 2020 – 2021.Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση του ΤΕΕ, καθώς και να κατεβάσετε την σχετική αίτηση, πατώντας εδώ....

Τροποποίηση της με Α.Π.οίκ. 26804/16.06.2011 Απόφασης Υπουργού Π.Ε.Κ.Α.«Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά τωνδιαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» (Β΄1427), όπως αυτή τροποποιήθηκε μετην με Α.Π. 22186/04.05.2012 Απόφαση Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. (Β΄ 1494)Μπορείτε να διαβάσετε την σχετική απόφαση, πατώντας εδώ....

Μνημόνια Συναντίληψης μεταξύ των Υπουργείων: Υποδομών και Μεταφορών & Πολιτισμού και Αθλητισμού.Για να διαβάσετε το Δελτίο Τύπου, πατήστε εδώ....

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας:  Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/80345/3621/2019 (ΦΕΚ 3495Β'/2019) με θέμα:Παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 (Α’ 114) από τους δικαιούχους εμπράγματων ή άλλων εγγραπτέων δικαιωμάτων.Για να διαβάσετε την ως άνω απόφαση, πατήστε εδώ....

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας: Ανακοίνωση Τύπου με θέμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II»:   Ολοκλήρωση υποβολής αιτήσεων στην 1η ομάδα Περιφερειών. Οι νέες ημερομηνίες για τις υπόλοιπες Περιφέρειες.Για να διαβάσετε την ανακοίνωση τύπου, πατήστε εδώ....

Εξοικονομώ : Παρέμβαση Προέδρου ΤΕΕ για άμεση επίλυση προβλημάτων – επιστολή σε Γεωργιάδη, ΧατζηδάκηΜπορείτε να διαβάσετε το δελτίο τύπου, πατώντας εδώ....

Δημοσίευση Απόφασης Δ.Α.Ε.Κ.-Κ.Ε/8258/Α325,  των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης & Επενδύσεων - Υποδομών & Μεταφορών, με θέμα:Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τον σεισμό της 19ης Ιουλίου 2019, σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής. Για να διαβάσετε την σχετική απόφαση, πατήστε...