Εργοληπτικά

Περφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας:Σε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη κο Α. Τζιτζικώστα, προσκλήθηκαν την Παρασκευή 29/05/2015 τα Προεδρεία της ΠΕΣΕΔΕ και του ΣΠΕΔΕΘ&ΚΜ για το ζήτημα ανάθεσης σειράς έργων της ΠΚΜ "με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης".Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί με την συμμετοχή του Προέδρου του ΤΕΕ/Τμ. Κεντρικής...

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολούθησαν οι Συνάδελφοι της Δράμας την ημερίδα της ΠΕΣΕΔΕ με θέμα "ΕΣΗΔΗΣ - Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί"...

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ (2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ & 2014/23/ΕΕ) ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ20/05/2015   ΕΝΟΤΗΤΑ: 1. Ονοματολογίες, 2. Σήματα, 3. Εκθέσεις δοκιμών, Πιστοποιήσεις και λοιπά αποδεικτικά μέσα, 4. Διοικητική συνεργασία Κρατών ΜελώνΛήξη διαβούλευσης...

Την Δευτέρα 25 Μαϊου πραγματοποήθηκε στην Θεσσαλονίκη στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Ημερίδα με θέμα "ΕΣΗΔΗΣ - Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί", με διοργανωτές από κοινού ΤΕΕ/ΤΚΜ - ΠΕΣΕΔΕ - ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ.Το Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ θα βρείτε εδώ....

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ (2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ & 2014/23/ΕΕ) ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ20/05/2015   ΕΝΟΤΗΤΑ: 1. Σύγκρουση συμφερόντων 2. Λόγοι αποκλεισμού 3. Πάγιοι όροι  συμμετοχής ενώσεων οικονομικών φορέωνΛήξη διαβούλευσης 12/06/2015   -   Τα...

Διαβούλευση για την "Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διατάξεων της Οδηγίας 2007/66/ΕΚ για τις διαδικασίες προσφυγής στον τομέα της σύναψης δημοσίων συμβάσεων"Λήξη διαβούλευσης 20/07/2015Ο σύνδεσμος της διαβούλευσης εδώ   -   Τα έγγραφα και ερωτηματολόγιο της διαβούλευσης εδώ...