Εργοληπτικά

Η επιστολή της Επιτροπής Ενοποίησης Εργοληπτικών Οργανώσεων βρίσκεται εδώ. Το Τελικό κείμενο Καταστατικού Ε.Ε.Ο. (το οποίο υπογράφηκε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ενοποίησης στις 19-10-2009) βρίσκεται στη σελίδα του Έκτακτου Συνεδρίου της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. που βρίσκεται εδώ. Το Τελικό κείμενο Κανονισμoύ Λειτoυργίας Νομαρχιακών...

Το Δελτίο Τύπου του Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Χαλκιδικής βρίσκεται εδώ....

Το υπόμνημα του κου Γρηγορόπουλου βρίσκεται εδώ....