Εργοληπτικά

Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η Διαπιστωτική Πράξη με θέμα: «Θέση σε λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματοςτου Ηλεκτρονικού Μητρώου Συντελεστών Παραγωγής Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων, Μελετών, Τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΟΠΣ ΜΗ.Τ.Ε.) στη Γενική Γραμματεία Υποδομών». Η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Συντελεστών...

O νόμος στα άρθρα 140 και 141 προβλέπεται η έναρξη εφαρμογής του ΠΔ 71/2019-Άρθρο 140 Θέματα Μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών - Τροποποίηση άρθρου 144 ν. 4764/2020 και άρθρων 39 και 65 π.δ. 71/2019-Άρθρο 141 Μεταβατικές...

Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Καταγγελία της ΠΕΣΕΔΕ για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Αντιπλημμυρικά έργα διευθέτησης ορεινών λεκανών απορροής, μετά την πυρκαγιά του 2023, σε περιοχές ευθύνης των Δασαρχείων Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου και της Διεύθυνσης Δασών Έβρου», εκτιμώμενης αξίας 40.352.064,68 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%), με πρόσκληση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση...

Επιστολή της ΠΕΣΕΔΕ προς τους αρμόδιους φορείς με θέμα: «Στρέβλωση των αποτελεσμάτων των διαγωνιστικών διαδικασιών μέσω σχηματικών και όχι ουσιαστικών προδικαστικών προσφυγών»....