Εργοληπτικά

Η επιστολή του Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Μεσσηνίας βρίσκεται εδώ....

Τα αποσπάσματα των Πρακτικών του 65ου Συνεδρίου της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. που αφορούν το θέμα 'Ενοποίηση' βρίσκονται εδώ. Τα Πρακτικά του 65ου Συνεδρίου που αφορούν την 1η, 2η και 3η ημέρα του Συνεδρίου βρίσκονται εδώ....

Οι επιστολές της Επιτροπής Ενοποίησης Εργοληπτικών Οργανώσεων βρίσκονται εδώ....