Εργοληπτικά

Το έγγραφο από το Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης & Τουρισμού θα το διαβάσετε εδώ.Τον Κανονισμός (ΕΕ) 2016/364 της Επιτροπής μπορείτε να βρείτε εδώ....

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων παρουσιάζει την Πρόταση για την υιοθέτηση εθνικής στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις 2016-2020, η οποία εκπονήθηκε σε συνεργασία με φορείς της Κεντρικής Διοίκησης.Την ανακοίνωση θα την βρείτε εδώ.Το κείμενο της Πρότασης εδώ....

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, Σύμφωνα με την από 6-2-2016 ομόφωνη απόφαση της 1001/6-2-2016 συνεδρίασης ΔΣ της ΠΕΣΕΔΕ, ως ελάχιστο μέτρο συμβολής στον κοινό αγώνα όλου του Τεχνικού Κόσμου για την ματαίωση των αντιασφαλιστικών μέτρων, η ΠΕΣΕΔΕ καλεί εκ νέου τα μέλη της και όλους τους εργολήπτες...

Την επιστολή μπορείτε να την διαβάσετε εδώ ...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ8 Απριλίου 2016 Και αυτή την εβδομάδα, οι μηχανικοί – εργολήπτες Δημοσίων Έργων, συνέχισαν την λευκή απεργία, αντιδρώντας στην κατάργηση του Ταμείου τους, του ΤΣΜΕΔΕ και στην προοπτική υιοθέτησης των σκληρών και άδικων «αντι»ασφαλιστικών μέτρων.Οι μηχανικοί – εργολήπτες Δημοσίων Έργων, μετά από σχετικές ανακοινώσεις –...