Εργοληπτικά

Την Απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ δημοσιευμένη στο ΦΕΚ 4269 Β'/30-12-2016 θα βρείτε εδώ.Το Πρότυπο Τεύχος Διακήρυξης (τύπου Β') για έργα κάτω των ορίων θα βρείτε εδώ.Το Πρότυπο Τεύχος Διακήρυξης (τύπου Α') για έργα άνω των ορίων θα βρείτε εδώ....

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η λειτουργία της Διεύθυνσης Εγγυοδοσίας του νέου "ΤΜΕΔΕ" (πρ. ΤΣΜΕΔΕ) διακόπτεται μέχρι την Δευτέρα 9-1-2017Εδώ θα βρείτε την σχετική ανακοίνωση του Προέδρου του ΤΜΕΔΕ κου Κ. Μακέδου...

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μέχρι την 16/1/2017 οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ δεν θα μπορούν να επικαιροποιούν τα στοιχεία τους ηλεκτρονικά (πχ έκδοση ενημερότητας)Εδώ θα βρείτε την σχετική εγκύκλιο του Υφυπουργού ΥΠΕΚΑΚΑ κου Α. Πετρόπουλου....

Την Υπουργική Απόφαση για την "Μεταβίβαση τμήματος περιουσίας του τέως Τομέα ΤΣΜΕΔΕ του ΕΤΑΑ στο Ν.Π.Ι.Δ. Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)" θα βρείτε εδώΠΑΝΤΕΛΩΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΕΔΕ, ΤΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ πρ. ΤΣΜΕΔΕ...

Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [ πατήστε για εμφάνιση]...

Νέα τροποποίηση του ν4412/16: Με το άρθρο 50 του Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α΄240/22. 12. 2016) αντικαταστάθηκαν οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016 ως εξής: «7. Οι διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374),για τη δικαιοδοσία και την καθ’ ύλη...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ21 Δεκεμβρίου 2016Η συμμετοχή στους Τοπικούς Συνδέσμους (ΣΕΔΕ) και στην ΠΕΣΕΔΕΑΞΙΖΕΙ – δεν «ΚΟΣΤΙΖΕΙ»Μηδενικού κόστους η συνδρομή των νέων επιχειρήσεων Α1 & Α2 τάξεωνΜηδενικού κόστους η συνδρομή των στελεχών των επιχειρήσεων του ΜΕΕΠΠολλαπλά τα οφέλη και οι παροχές της ΠΕΣΕΔΕ προς τους Συναδέλφους.Ειδικές υπηρεσίες...