Εργοληπτικά

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ (2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ & 2014/23/ΕΕ) ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ20/05/2015   ΕΝΟΤΗΤΑ: 1. Σύγκρουση συμφερόντων 2. Λόγοι αποκλεισμού 3. Πάγιοι όροι  συμμετοχής ενώσεων οικονομικών φορέωνΛήξη διαβούλευσης 12/06/2015   -   Τα...

Διαβούλευση για την "Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διατάξεων της Οδηγίας 2007/66/ΕΚ για τις διαδικασίες προσφυγής στον τομέα της σύναψης δημοσίων συμβάσεων"Λήξη διαβούλευσης 20/07/2015Ο σύνδεσμος της διαβούλευσης εδώ   -   Τα έγγραφα και ερωτηματολόγιο της διαβούλευσης εδώ...

Συνεχίζονται σήμερα και αύριο, 18 & 19 Μαΐου, οι Ημερίδες της ΠΕΣΕΔΕ με θέμα «ΕΣΗΔΗΣ - Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί», σε Πάτρα, Άρτα και Αγρίνιο.Στην Ημερίδα στην Πάτρα συμμετέχει ως εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, ο κος Α. Φρατζέσκος, Διευθυντής Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ...

Συμμετείχε εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, ο κος Κωνσταντίνος Τζανετόπουλος, Προϊστάμενος Τμ. Ανάπτυξης & Συντονισμού, Δ/νση Διαχείρισης & Εκτέλεσης Διαγωνιστικών Διαδικασιών...

Συμμετέχει  ο κος  Κωνσταντίνος Τζανετόπουλος, Προϊστάμενος Τμ. Ανάπτυξης & Συντονισμού, Δ/νση Διαχείρισης & Εκτέλεσης Διαγωνιστικών Διαδικασιών, εκπρόσωπος της  Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.Πρόσκληση Ημερίδας ΠΕΣΕΔΕ με θέμα ΕΣΗΔΗΣ – Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί στο Ρέθυμνο, 13 Μαΐου, 17.00μμΠρόσκληση Ημερίδας ΠΕΣΕΔΕ με θέμα ΕΣΗΔΗΣ – Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί στα Χανιά, 13...

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ παρατείνεται η ημερομηνία λήξης υποβολής σχολίων και παρατηρήσεων έως τις 29 Μαΐου 2015, στις ακόλουθες θεματικές διαβούλευσης : ΕΝΟΤΗΤΑ: Κοινωνικές, Περιβαλλοντικές και εργατικές παράμετροι, το νέο ειδικό καθεστώς για τις κοινωνικές, υγειονομικές, εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και άλλες υπηρεσίεςΕΝΟΤΗΤΑ: 1. Κριτήρια ανάθεσης των...