Ροή ειδήσεων

Εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε το νέο καταστατικό της ΠΕΣΕΔΕ όπως τροποποιήθηκε στο 70ο Συνέδριο στην Αθήνα στις 8 – 10 Μαϊου 2014

Εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε το νέο καταστατικό της ΠΕΣΕΔΕ όπως τροποποιήθηκε στο 70ο Συνέδριο στην Αθήνα στις 8 – 10 Μαϊου 2014

Εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε το νέο καταστατικό της ΠΕΣΕΔΕ όπως τροποποιήθηκε στο 70ο Συνέδριο στην Αθήνα στις 8 – 10 Μαϊου 2014

Το από 12/03/2015 ισχύον καταστατικό της ΠΕΣΕΔΕ

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ