Εργοληπτικά

Η Ομιλία του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων κ. Στράτου Σιμόπουλου στην ημερίδα με θέμα «Η εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ στα δημόσια και ιδιωτικά έργα: Εξελίξεις και προοπτικές», την Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014, στο ΤΕΕ/ΤΚΜ.Θα την βρείτε εδώ...

Την Ενημέρωση του Υπουργείου Ανάπτυξης για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) θα βρείτε εδώ...

Απόφαση Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ για παράταση των βεβαιώσεων ΜΕΕΠ για 90 ημέρες από τη λήξη της. (Τροποποίηση της παλαιάς Δ15/οικ/1056/20-01-2006 Υ.Α.).Την Υ.Α. ΥΠΟΜΕΔΙ θα βρείτε εδώ...

Την παρέμβαση της ΠΕΣΕΔΕ προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του Τεχνικού Συμβούλιου Δημοσίων Έργων (ΣΔΕ /Τμ. Κατασκευών/ ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.) για να τηρηθεί η νομιμότητα κατά την έγκριση δημοπράτησης έργων με το σύστημα 'Μελέτης - Κατασκευής' θα βρείτε εδώ...

Το 156ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαπιστώσεως Βασικών Τιμών Δημοσίων Έργων (ΕΔΤΔΕ) βρίσκεται εδώ.- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δ' 20122. ΣΥΜΒΟΛΑ3. ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ4. ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚ. ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝ.5. ΑΤΟΕ6. ΑΤΕΟ7. ΑΤΛE8. ΑΤΥΔΡ9. ATHE10.  ΠΡΣ-ΑΤΑΕ11. Ν.ATEΠ12 ΠΙΝΑΚΑΣ 1α12.1 ΠΙΝΑΚΑΣ 1α-Α' - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΚΤΙΡΙΩΝ12.2 ΠΙΝΑΚΑΣ 1α-B'-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ12.3...