Εργοληπτικά

Δελτίο Τύπου της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. με θέμα : Θεμέλιο παραγωγικής συνεργασίας η επίσκεψη της ΠΕΣΕΔΕ στο γραφείο  του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.Για να διαβάσετε το δελτίο Τύπου, πατήστε εδώ....

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας: Αποφάσεις Υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/72922/870,  ( ΦΕΚ. Β' 3365/30-08-2019 ) με θέμα: α) Τροποποίηση της ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/54336/486 απόφασης «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης» (ΦΕΚ 3584 Β ́/23.8.2018) β) Τροποποίηση της ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/77103/707 απόφασης «Κατάρτιση Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης» (ΦΕΚ 4968 Β ́/7.11.2018)Για να διαβάσετε το σχετικό έγγραφο, πατήστε εδώ....

ΤΕΕ: Προκήρυξη εξετάσεων για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος.Για να διαβάσετε το σχετικό έγγραφο του ΤΕΕ, πατήστε εδώ....

ΥΠΕΝ: Έγγραφο με θέμα "Αρμοδιότητα ανάκλησης οικοδομικής άδειας κατηγορίας 3"Μπορείται να διαβάσετε το ως άνω έγγραφο, πατώντας εδώ....

ΤΜΕΔΕ: Δελτίο Τύπου με θέμα "Το ΤΜΕΔΕ προσφέρει ασφαλιστική κάλυψη στα μέλη του"Ομαδικό Ασφαλιστικό Πρόγραμμα «Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης» και «Ζωής- Υγείας»Μπορείτε να διαβάσετε το δελτίο τύπου εδώ....

ΕΑΑΔΗΣΥ: Εγκύκλιος 3965/23-7-2019 με θέμα “Έκδοση Απόφασης Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών - Καθορισμός λεπτομερειών συλλογής και απόδοσης της κράτησης υπέρ Π.Ο.ΜΗ.ΤΕ.ΔΥ. ”Την ως άνω εγκύκλιο της ΕΑΑΔΗΣΥ, μπορείτε να την διαβάσετε πατώντας εδώ.Δείτε εδώ,  την υπ’ αριθμ. ΔΝΣβ/51667/ΦΝ 466 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών....

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ, σε επεξεργάσιμη μορφή, επικαιροποιημένα υποδείγματα διακηρύξεων για συμβάσεις γενικών υπηρεσιών και προμηθειών.Μπορείτε να κατεβάσετε τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, με μορφή:παρακολούθησης αλλαγών (track changes):για συμβάσεις γενικών υπηρεσιών με ανοικτή διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για συμβάσεις προμηθειών με ανοικτή διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ.     ...

Υπουργείο Αθλητισμού & Πολιτισμού: Απόφαση 356112/929/2.7.2019 με θέμα "Κανονιστικό πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση εργασιών σε ακίνητα μνημεία."Δείτε την σχετική απόφαση, πατώντας εδώ....

Απόφαση 60696/7710 των Υπουργείων Οικονομικών - Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα "Διαδικασίες εντοπισμού και επιβολής κυρώσεων αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων του Τμήματος Δ΄ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ του ν. 4495/2017"Μπορείτε να διαβάσετε την σχετική απόφαση, πατώντας εδώ....