Εργοληπτικά

Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Μπορείτε να διαβάσετε ΕΔΩ την απόφαση του Υπουργού  Υποδομών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ) εδώ. Η θητεία της Επιτροπής λήγει την 31.12.2023...