Εργοληπτικά

Πρόσκληση του Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ. προς τον Πρόεδρο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. κ. Γρηγορόπουλο Γρηγόριο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. με θέμα: 'Πρόσκληση στην Έκτακτη Καταστατική Γενική Συνέλευση για καταστατικά ερωτήματα που προκύπτουν από τις προτάσεις για την διαδικασία και την μέθοδο για την...

Η επιστολή της Επιτροπής Ενοποίησης Εργοληπτικών Οργανώσεων βρίσκεται εδώ. Το Τελικό κείμενο Καταστατικού Ε.Ε.Ο. (το οποίο υπογράφηκε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ενοποίησης στις 19-10-2009) βρίσκεται στη σελίδα του Έκτακτου Συνεδρίου της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. που βρίσκεται εδώ. Το Τελικό κείμενο Κανονισμoύ Λειτoυργίας Νομαρχιακών...

Το Δελτίο Τύπου του Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Χαλκιδικής βρίσκεται εδώ....