Εργοληπτικά

Η σχετική Εγκύκλιος βρίσκεται εδώ.Οι σχετικοί πίνακες προς συμπλήρωση βρίσκονται εδώ....

Η σχετική απόφαση βρίσκεται εδώ....

Το σχετικό έγγραφο βρίσκεται εδώ.Η κοινή επιστολή των Εργοληπτικών Οργανώσεων για το θέμα αυτό βρίσκεται εδώ....

Η σχετική Εγκύκλιος βρίσκεται εδώ....

Η σχετική Εγκύκλιος βρίσκεται εδώ.Το σχετικό ΦΕΚ με την Υπουργική απόφαση βρίσκεται εδώ....