Εργοληπτικά

Το σχετικό Δελτίο Τύπου συνάντησης εργασίας βρίσκεται εδώ...

Η σχετική παρέμβαση της ΠΕΣΕΔΕ βρίσκεται εδώ...

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ  ...

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ....

Το σχετικό έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης βρίσκεται εδώ....

Η απόρριψη της αίτησης προσωρινής διαταγής των ασφαλιστικών μέτρων βρίσκεται εδώ.Η απορριφθήσα αίτηση προσωρινής διαταγής των ασφαλιστικών μέτρων βρίσκεται εδώ....