Αρχείο Ενοποίησης

Η σχετική απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών βρίσκεται εδώ....

Η εισήγηση του κ. Μπαρμπούτη βρίσκεται εδώ. Η επιστολή του Γ. Αγγελίδη με θέμα 'Σχολιασμός στην Εισήγηση Γραμματέα για την Ενοποίηση' βρίσκεται εδώ....

Το τελικό κείμενο του Καταστατικού της Ενιαίας Εργοληπτικής Οργάνωσης βρίσκεται εδώ....

Η σχετική επιστολή της Επιτροπής Ενοποίησης βρίσκεται εδώ....